Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet høsten 2003

Seminarkalenderen for ATM-prosjektet gir en oversikt over ulike aktiviteter der personer tilknyttet prosjektet er involvert eller invitert til å delta. Ved å presentere aktivitetene våre på denne måten ønsker vi å legge forholdene til rette for diskusjon og samarbeid omkring tema og problemstillinger av betydning for forskning omkring sykehusreformer.

ATM-prosjektet involverer aktiviteter i regi av Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv  og Forvaltningsforum. Videre er aktiviteter i hovedfagsseminarene inkludert. I noen tilfeller dreier det seg om prosjektmøter (der deltakerne i stor grad vil være de mest aktive forskerne) og bredere sammensatte seminarer med deltakere på tvers av forskningsgrupper/institusjoner. Oversikten vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og vi oppfordrer alle som kjenner til seminarer eller selv deltar i seminarer med innlegg som er relevante for prosjektet om å gi beskjed til simon.neby@rokkan.uib.no.

Kalender:
  Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
September 8. 9. 10. 
Herfindal FI
11.
Lægreid FF
12. 13. 14.
15. 16. 17.
Byrkjeflot, Neby OLAh
+ FF
 
Herfindal FI
18. 19. 20. 21.
22. 23. 24.
*Søreide OLAh
25. 26. 27. 28.
29. 30.  
Oktober    1.
*Tengblad OLAh.

Nerheim FI
2. 
Byrkjeflot, *Tengblad OLA
3. 4. 5.
6. 7. 8.
Jørgensen, Holme FI
9. 
ATM1
10. 11. 12.
13. 14. 15.
Hegrenes OLAh,

Hallingstad FI
16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31.
*Johansen, Nerheim, Sveri OLAh
.
 
November     1. 2.
3. 4. 5. 6. 
ATM1
7. 8. 9.
10. 11. 12.
*Eide OLAh
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 
Nylehn OLA
21. 22. 23.
24. 25. 26.
Holme OLAh
27. 28. 29. 30.
Desember 1. 2. 3. 
Gjerde OLAh
4. 
ATM1
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 
Østergren OLA
12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23.  

Forklaringer:
OLA:
Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv
OLAh: Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv -hovedfagsforum
FF: Forvaltningsforum
FI: Forvaltningspolitikk og Institusjonell endring -hovedfagsforum
(ATM: Prosjektmøter)
(ATM1: Litteraturseminar for prosjektet)
Parentes ( ) indikerer planlagt innlegg, men med forbehold
Stjerne * indikerer innlegg holdt av ekstern bidragsyter

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem