Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet høsten 2004

ATM-prosjektets seminarrekke har startet opp igjen - med nytt navn. POLIS (Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner) er et forskningsseminar der både studenter, forskere og ikke minst praktikere holder innlegg og diskuterer tema som er relevant for forskningen omkring ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten. Seminarene arrangeres i samarbeid med Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, og Høgskolen i Bergen og Helse Bergen HF -   samarbeidspartnere i ATM-prosjektetet.

Kalender for høsten 2004 - Rokkansenteret 6. etg, møterom 6205, 10.15 - 12.00
 
Torsdag 26.08 Rune Hallingstad
Regional styring av helseforetak. En komparativ studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF
Torsdag 09.09 Hege Johnson
Sykehus og media
Torsdag 09.09 Odd-Rune Hegrenes
Styresammensetning av helseforetakene
Torsdag 23.09 Birthe Folgerø Johannessen
Ledelse og evidens i psykiatri
Torsdag 07.10 Sturla Herfindal
Veien fram til sykehusreformen

Anbjørn Holme
Utviklingen av informasjonsfunksjonen i Helse vest

Torsdag 21.10 Johannes Kolnes, adm.dir ved Helse Fonna
Omstillinger og lederutfordringer i helseforetak
Torsdag 04.11 Anita Vikingstad - Prosjektbeskrivelse: overgangen til gjennomgående klinikkstruktur i Helse Fonna

 
Torsdag 25.11 Haldor Byrkjeflot og Tore Grønlie - Sykehusreformen: historisk bakgrunn og scenarioer for framtiden
 
Torsdag 09.12 Torgeir Sveri STRUKTURER OG REFORMER
-En kvalitativ analyse av reformen "enhetlig ledelse" sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering

Lars -Bjarne KlungsethAccessibility, Transparency and Public Choice - A study of the free choice policy within the Norwegian specialized health
care system

 

   
   
   

POLIS seminaret har oppstått i forlengelsen av ATM-prosjektet som involverer aktiviteter i regi av Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv  og Forvaltningsforum. Videre er aktiviteter i hovedfagsseminarene inkludert. I noen tilfeller dreier det seg om prosjektmøter (der deltakerne i stor grad vil være de mest aktive forskerne) og bredere sammensatte seminarer med deltakere på tvers av forskningsgrupper/institusjoner. Oversikten vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og vi oppfordrer alle som kjenner til seminarer eller selv deltar i seminarer med innlegg som er relevante for prosjektet om å gi beskjed til simon.neby@rokkan.uib.no eller Therese.Svendsen@student.uib.no

For øvrig finnes mer informasjon på Rokkansenterets egen oversiktkalender.

  • Oversikt over aktiviteten i høstemesteret 2003 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2004 finner du her

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem