Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet høsten 2005

Kalender for høsten 2005 - Rokkansenteret 6. etg, møterom 6205, 10.15 - 12.00
 

Dato Seminar Tema
25.08 Semesterstart Informasjon til nye studenter, semesterplanlegging og framlegg ved Odd Rune Hegrenes, Uteksaminert hovedfagsstudent på prosjektet/ adm.org. ”Fra forvaltning til ledelse. En studie av topplederrekruttering i helseforetak”
01.09 Seminar

 

 

Merk tidspunkt:Seminaret begynner denne gang kl 16.00. Presentasjon av innleverte hovedfagsoppgaver på prosjektet/ adm.org av Hege Johnson og Kari Kjos. Det vil også bli en runde der det vi oppsummerer den siste tids seminarer/aktiviteter. Denne gang er seminaret lagt litt senere på dagen og det vil gli over i et sosialt arrangement. Vel møtt!

Les mer: sosialt arrangement

15.09 Studentseminar Innlegg av: Monika Alvestad, Det psykiske helsevesenet i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme. Planlegging av studentaktiviteter for høsten.
29.09 Gjesteforelesning  Arne Orvik – Institutt for helsefag, Høgskolen i Ålesund
"Organisasjon og ledelse – en undervurdert sykepleierkompetanse"?
Når: Torsdag 29. september kl 10.15- 12.00
Hvor: HiB, avdeling for Helse- og sosialfag (Haukelandsbakken 45, klasserom 14)

Les mer

30.09 Gjesteforelesning Egil Olsvik - Psykiatrirelatert organisasjon og ledelse (POL)
13.10 Gjesteforelesning Finn Borum  - Department of Organization, Copenhagen Business School; When Implementation meets Emergence - Interpreting Managerial Reactions to The Regionalization of Danish Hospital Services     Paper   Referat fra forelesningen
19.10

Gjesteforelesning

 

Peter Kjærs forelesning om "Forskning om ledelse og organisasjon i helsetjenester" flyttes til 19.10 kl.  13.00-14-00. Sted: Haukeland Hotell -Loftet Ingebjørg. Lysbildepresentasjon

Peter Kjær er leder for Center for Health Management i København

27.10 Sykepleie og ledelse Seminar med fremlegg av arbeidsnotat
Dag Olav Torjesen: ”Fremveksten og spredningen av kunnskapsgrunnlaget for ledelse og organisasjon i sykehus i perioden 1945 - 2005”. Les presentasjonen
Torgeir Sveri: ”Sykepleieledelse og profesjonens forhold til ledelse - en litteraturoppsummering”. Les mer
17.11-18.11 NEONdagene Årets NEON- dager blir arrangert 17-18. november på Terminus hotell i Bergen. Det blir et rikholdig program med to plenumsforedrag, paneldiskusjon og 10 delsesjoner omkring aktuelle temaer i organisasjonsforskningen. Det vil også bli orientert om tilstanden i norsk organisasjonsforskning og om aktuelle forskningsprogrammer i Norges Forskningsråd.
Les mer
24.11 Nettverksseminar Program Seminaret har satt tak på deltakelse til maks 40 praktikere og forskere som representerer et tverrsnitt fra ulike, regioner, helseforetak og forskningsmiljø.

Personer som ønsker å delta på semiaret sender påmelding til: Dag.O.Torjesen@hia.no
Oppgi navn, stilling, arbeidssted, telefon.
Det vil bli gitt snarlig bekreftelse på deltakelsen, ultimo oktober.

Nærmere informasjon om seminaret ved Dag Olaf Torjesen, tlf. 90129948

15.12 Psykiatrirelatert organisasjons- og ledelsesforskning Kl 14.15 Inger Lise Teig (Tittel kommer)
15.12 Studentseminaret 1. desember og avlsutningsseminaret den 8.desember er slått sammen og flyttet til den 15.12 kl. 15.15 - 17.00 Haldor Byrkjeflot om ATM-prosjektet

Borgny Aakre: "Etableringen av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester". Framlegg av kapittelutkast.
Lene Pilskog: "En studie av Nasjonalt lederutviklingsprogram for helseforetakene". Framlegg av kapittelutkast.

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem