Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet våren 2004

Seminarkalenderen for ATM-prosjektet gir en oversikt over ulike aktiviteter der personer tilknyttet prosjektet er involvert eller invitert til å delta. Ved å presentere aktivitetene våre på denne måten ønsker vi å legge forholdene til rette for diskusjon og samarbeid omkring tema og problemstillinger av betydning for forskning omkring sykehusreformer.

ATM-prosjektet involverer aktiviteter i regi av Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv  og Forvaltningsforum. Videre er aktiviteter i hovedfagsseminarene inkludert. I noen tilfeller dreier det seg om prosjektmøter (der deltakerne i stor grad vil være de mest aktive forskerne) og bredere sammensatte seminarer med deltakere på tvers av forskningsgrupper/institusjoner. Oversikten vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og vi oppfordrer alle som kjenner til seminarer eller selv deltar i seminarer med innlegg som er relevante for prosjektet om å gi beskjed til simon.neby@rokkan.uib.no.

For øvrig finnes mer informasjon på Rokkansenterets egen oversiktkalender.

Kalender:
Fredag 13/02, kl 1415-1600 OLAh: Herfindal: Prosessen bak sykehusreformen 
– Storingsbehandlingen av reformen. 
Onsdag 25/02, kl 1415-1600 FI: Jørgensen: Fritt sykehusvalg.
Fredag 27/02, kl 1415-1600 OLAh: Halllingstad: Helse Vest i komparasjon til Helse Midt, analysekapittel.
Onsdag 03/03, kl 1415-1600 FI: Holme: Informasjonsfunksjonen i helseforetak
Torsdag 04/03, kl 1015-1200 OLA: Olaug Lian:* ”Tillit og ledelse i en markedsorientert helsetjeneste”
Fredag 05/03, kl 1415-1600  OLAh: Hegrenes: Styresammensetningen i helseforetak, empirianalyse.
Onsdag 10/03, kl 1415-1600 FI: Reisæter: Reformer i psykisk helsevern
Torsdag/Fredag, 18.-19/03  Helse- og medisinhistorisk workshop.* 
   
Torsdag 25/03 Tema: ”Reformer og organisasjonsendringer i sykehus og universiteter” ATM litteraturseminar. 

» Invitasjon og program
!Litteratur:
!Understanding Radical Organizational Change: Bringing together the Old and the New Institutionalism (pdf)

!Understanding Strategic Change: The contribution of Archetypes (pdf)

Fredag 26/03, kl 1415-1600 OLAh: Nerheim: Enhetlig ledelse, teorikapittel
Holme: Informasjonsarbeid ved sykehus, empirikapittel.
Fredag 02/04, kl 1415-1600 OLAh: Gjerde: Toppledelse i lokale helseforetak, empirikapittel.
Johnson: Mediadekning av helsestoff.
Fredag 16/04, kl 1415-1600 OLAh: Reisæter: Kvalitetsindikatorer i psykiatri. 
Sveri: Enhetlig ledelse.
Fredag 23/04, kl 1415-1600  OLAh: Klungseth: Tillit, sykehus, pasienter og ledelse, empiri og analyse.
Torsdag 29/04 ATM
Torsdag 06/05, kl 1315-1500 FF: Inger Johanne Sand:* ”Mellom stat og marked”. Om selvstendige organisasjonsformer i staten.
Torsdag 27/05 ATM
Fredag 28/05 Workshop:* ”Politikk, organisasjon og ledelse i mediesamfunnet”. Innlegg fra bl.a. Peter Kjær og Svein Ivar Angell. Forhåndspåmelding, ytterligere informasjon kommer senere.
Mandag 14. juni, kl 1300-1500 OLA: Karsten Vrangbæk: "Desentralisering i helsesektoren"
Torsdag 17. juni, kl 1015-1200 OLA: Ulrika Winblad Spångberg: "Från beslut til verklighet -Läkarnas roll vid implementering av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården"
Torsdag 24/06 ATM

Forklaringer:
OLA: Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv
OLAh: Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv -hovedfagsforum
FF: Forvaltningsforum
FI: Forvaltningspolitikk og Institusjonell endring -hovedfagsforum
ATM: Interne prosjektmøter eller litteraturseminar
Parentes ( ) indikerer planlagt innlegg, men med forbehold
Stjerne * indikerer innlegg holdt av ekstern bidragsyter

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem