Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Dato Seminar Program for dagen
20.01: Info. møte Semesterstart: Informasjon til nye studenter, semesterplanlegging og framlegg ved Torgeir Sveri, uteksaminert sosiolog på prosjektet.
03.02: Studentseminar Gunn Synnøve Reisæter: ”Individuelle planer: en tilpasning til nye roller i helsevesenet?” Teori og deler av analysekap.
Siri Nerheim: ”Enhetlig ledelse: konsekvenser for forholdet mellom profesjoner” Empiri og teori
10.02: Studentseminar Anbjørn Holme: ”En studie av informasjonsfunksjonen ved sykehus” Empirikapittel
Therese Svendsen: ” Kommunikasjon i et stort helseforetak etter reformen” Innledning og bakgrunn
Hege Johnson: ”Medias håndtering av foretaksorganiseringen” Teori og deler av analysekap.
11.02:  Stipendiatsamling For stipendiatene tilknyttet ATM-prosjektet.
17.02: Gjesteforelesning Helge Ramsdal – Høgskolen i Østfold; ”Privatisering fra innsiden i helsevesenet” les mer
23.02: Presentasjonsseminar "Ledelse og reformer i helsevesenet" ved Haldor Byrkjeflot, Simon Neby og Torgeir Sveri. Sted: HESOF, Høgskolen i Bergen, kl 1200-1500. Les mer (pdf-fil her!)
 
03.03: Studentseminar Øyvind Jørgensen: ”Etablering av fritt sykehusvalg”
Anita Vikingstad: "Innføring av gjennomgående klinikkstruktur i Helse Fonna" Innledning og bakgrunn
07.03:  Gjesteforelesning Lars Erik Kjekshus: "Effekter av den norske sykehusreformen - hva sier aktuelle teorier og erfaringer så langt?" les mer  
10.03:  Forskningsseminar Eirinn Larsen: The "Hospital" in the Scandinavian Welfare State:
Denmark and Norway in Comparison
10.-11.03   Helsehistorie workshop les mer
 
17.03: Gjesteforelesning Inger Marie Stigen - NIBR: ”Resultater fra evaluering av sykehusreformen” Utsatt!!
17.03: Åbningskonference Center for Health Management -  Copenhagen Business School les mer
14.04: Gjesteforelesning Erica Lundbäck: "Institutionell förändring i sjukvården - Framväxten av evidence-based medicine (EBM)" les mer
19.- 20.04: Workshop/Seminar ved HIA Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Høgskolen i Agder i samarbeid med ATM-prosjektet og Sørlandet sykehus HF inviterer til workshop/seminar om helsereformer i Danmark og Norge
les mer
21.04: Studentseminar Borgny Aakre: "Kvalitet i sykehusene"
Monika Alvestad: "Det psykiske helsevesenet i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme"
Lene Pilskog: "Nasjonalt ledelsesutviklingsprogram for helseforetakene"
28.04 Workshop Det nordiske forskernettverket SOND (Styrning, organisering och demokrati i sjukvårdens nätverk) ved universitetet i Uppsala inviterer til workshop. For mer info

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem