Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

ATM-arkivet

Arkivnøkkelen er enkelt bygget opp, og dermed enkelt å sette seg inn i. Relevante dokumenter samlet, registrert og sortert etter helseforetak, eller i en boks som kalles generelt, bestående av ulike offentlige dokumenter. Dette utgjør arkivets grunnstamme. Videre er det laget ulike bokser for temaer etter behov. Framover vil arkivet bli videreutviklet på samme måte, altså etter behov. Det er ønskelig å ha et arkiv som er enkelt å bruke slik at det kan være en ressurs for prosjektet.

Merk: Arkivet står i femte etasje.
Ved spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt med Anita Vikingstad: anita.vikingstad@student.uib.no

Nettarkiv - det arbeides med å få laget et arkiv på nettsidene våre. Mer info kommer etterhvert!

Vi vil i tillegg etterhvert etterstrebe å legge ut relevante dokumenter og informasjon på disse sidene, sortert i underkategorier. Dette arbeidet vil skje fortløpende og etter behov i de følgende kategoriene:

• Reformer og helsepolitikk i komparativt perspektiv
• Samordningsproblemer i helsevesenet
• Omstilling og ledelse i helseforetak
• Fritt sykehusvalg, transparens, evidensbasert medisin, kvalitetsmålinger i helsevesenet
• Ledelse, profesjoner og arbeidsorganisering i sykehus
• Lojalitet, omdømme og kommunikasjon. Medier og informasjonsfunksjonens betydning i omstillingen av offentlig sektor 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem