Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Dag Olaf TorjesenDag Olaf Torjesen - CV

Dag Olaf Torjesen, Dr.polit. Associate Professor at Department of Public Policy and Management, University of Agder. Affiliated with the ATM project.

 

 • Research experience:
  Has headed an educational program in management and organisational development for the Norwegian National Social Insurance Services at Agder University College from 1991- 1997. Research on modernization of frontline services within the Norwegian welfare sectors. Has been advisor and researcher at the Norwegian Directorate for Communication and Public Management, Statskonsult, as well as in projects funded by the Norwegian Research Council. Ph.D.-candidate at Department of Administration and Organization at University of Bergen and Stein Rokkan Center from 2002-2007. Member of EGOS and Nordic Network for Healthcare Management (NOHR).
 • Selected publications:
 • 2008: "Foretak, Management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i den norske spesialisthelsetjenesten". Avhandling for graden dr.polit.
 • 2007: Kunnskap, profesjoner og ledelse, Kunnskapsperspektiver på ledelse i norsk helsevesen. I Tidskrift for samfunnsforskning 2-2007.
 • 2006: Vitenskapsteori, Innlegg til dr.polit-graden. Les mer
 • 2005: "Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge." Sammen med Vrangbæk, Karsten. I Nordiske Organisasjonsstudier, nr. 2-2005
 • "Ledelse mellom autonomi og innsyn i helseforetaket." Sammen med Gammelsæter, Hallgeir. I Nordiske Organisasjonsstudier, nr. 2-2005
 • "Er sykehus suverene individ eller flerhodede troll?" Statlig eierskap og foretaksmodell. Nye rammebetingelser for ledelse i norske sykehus. Paper ved The 18th Scandinavian Academy of Management Århus 2005.
 • "Regional styring av lokale helseforetak - fri dressur eller samspill?" Sammen med Stigen, Finstad, Gjernes. I Helse-Norge i Støpeskjeen; Stigen og Opedal (red.). Fagbokforlaget 2005.
 • "Management between autonomy and transparency in the hospital enterprise." Notat 1-2004, Rokkansenteret, Bergen.
  2003: "From tandem management to unitary management -management reform in Norwegian health care." Paper for the 17th Nordic Conference on Business Studies. Reykjavik, 14-16.08. Organizing, leadership, resource allocation and management in the Health Care Sector. With H. Gammelsæter.
  2002: "Veien videre - En studie av unge kreftpasienters vei tilbake til hverdagen" Sammen med I.L. Wang. Rapport i skriftserien til Høgskolen i Agder ( i samrabeid med kreftforeningen)
 • 2001: ”Fra styring til ledelse og tilbake igjen. Management idealer og byråkratiske realiteter i trygdeforvaltninga.( Paper for den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, jan. 2002, Solstrand.
  1996: ”Mellom byråkrati og flerbrukere. Tverretatlig samarbeidsforsøk mellom arbeids-, sosial- og trygdeetat i Grimstad kommune 1993–1995”. Offentlig servicekontor rapport, Statskonsult 1996/3. 
  1994: Mellom byråkratisk narsissisme og utvikling. En iverksettingsstudie av trygdeetatens nye fylkeskontor. ADH-serien nr. 67/1994.
  1993: ” Ingen etat kommanderer arbeidsmarkedet. Den problematiske samordningen av attføringsarbeidet”. In P. Repstad (red.) Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. Oslo, Tano.
 • Futher information!

Mail:  Dag Torjesen

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem