Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Elin M. Fjeldbraaten

Stipendiat ved Høgskolen i Agder. Tilknyttet prosjektet Autonomy, Transparency og Management. Reform Dynamics in Health Care: A Comparative Program. Er opptatt av hvilken betydning reformene i spesialisthelsetjenesten har for pasientbehandlingen.

Mail: Elin.m.fjeldbraaten@hia.no

Prosjekt:
Hensikten med prosjektet er å forstå reformene i møtet med den daglige praksis og forklare reformenes betydning for pasientbehandlingen. Det uttrykkes fra statlig hold at reformene skal ha en gunstig innvirkning på pasientbehandlingen, samtidig som ulike teoretikere hevder at reformer i flere tilfeller i liten grad berører den daglige praksis og at reformene slik sett har liten betydning for pasientbehandlingen. Det har imidlertid kommet en rekke signaler, både fra akademisk hold, medisinsk fagpersonell og via medier at reformene kan synes å ha en negativ betydning for pasientbehandlingen. Målet er å få innsikt i hvilken innvirkning reformene har på pasientbehandlingen gjennom en case undersøkelse ved et lokalt helseforetak.

Utdanning:

  • Mastergrad i offentlig administrasjon
  • Sykepleierutdanning
  • Sosiologi grunnfag

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem