Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Hans Olav Instefjord

Hans Olav Instefjord er divisjonsdirektør for Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen. Han har tidligere hatt stillingen som administrasjonsdirektør i Hordaland fylkeskommune, fylkesdirektør for helse og sosial i Østfold fylkeskommune og personalsjef på Rikshospitalet.

Instefjord er cand.polit. med administrasjon og organisasjonsvitenskap som hovedfag og har en Master of Health Administration.


Epost: hans.olav.instefjord@helse-bergen.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem