Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Kari Guldbrandsøy - klikk på bilde for Rokkan hjemmesideKari Guldbrandsøy

Stipendiat, Cand.polit.

Faglig tilknyttet Ledelse og omstilling i helseforetak

Guldbrandsøy er ansatt som stipendiat ved Rokkansenteret/Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap i perioden 01.12.04 - 01.12.07. Stipendet er gitt i forbindelse med et forprosjekt for Helse Vest (Det regionale samarbeidsorganet) der det spesielt fokuseres på sammenhengen mellom krav til omstilling, endringer i organisering og utøvelse av ledelse. Stipendet er knyttet til prosjektet Autonomy, Transparency and Management ved Rokkansenteret.

Pågående prosjekter
Autonomy, Transparency and Management, three reform programs in health care: a comparative project (2003-2007)

Publikasjoner:
Guldbrandsøy, Kari (2005): Etter planen? Funksjonsfordeling i helseforetak. Paper til NFF 2005 i Århus.


Email: kari.guldbrandsoy@rokkan.uib.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem