Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Rune HallingstadRune Hallingstad

Cand.polit ved UiB 2004 med følgende fagsammensetning:

  • Sykepleier
  • Adm.org grunn, mellom - og hovedfag

E-mail: Rune.Hallingstad@Student.uib.no (tlf 413 07 259)

Forskningsassistent i "ATM-prosjektet" og prosjektet om "Omstilling og ledelse i helseforetak". Spesielt opptatt av foretaksorganiseringen med vekt på styringsrelasjoner nivåer imellom og ledelse.

Prosjekt:

Prosjektet fokuserer på omstillingsutfordringer innenfor Helse Vest og hvordan ledelse implementeres som verktøy for å gjennomføre disse. Prosjektet går i dybden på regionalt og lokale foretak.

Arbeider:

  • Rokkanrapport - "Regional styring av Helseforetak. En komparativ studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF".

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem