Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Siri Torvestad Nerheim

Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, UiB.

Siri Torvestad Nerheim er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2005. Hun har vært involvert i arbeidet med POLIS siden begynnelsen.

Publikasjoner:
Nerheim, Siri Torvestad (2005): Hvem skal lede? - Nasjonal profesjonsdebatt og lokale erfaringer ved innføring av enhetlig ledelse i helseforetak. Hovedfagsoppgave, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Forskningsinteresser:

  • Profesjoner og profesjonaliseringsprosesser
  • Ledelse
  • Reformer og organisering i sykehussektoren

Pågående prosjekter:

Tidligere prosjekter:

Epost: siri.nerheim@rokkan.uib.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem