Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Sturle Næss

Forsker, Dr. Polit.

Sturle Næss er Forsker II ved Rokkansenteret og er engasjert på ATM-prosjektet og et kommende prosjekt omkring the rise of patient-cented governance som også inngår i POLIS-samarbeidet. Sturle, som  har jobbet mye med temaer omkring velferdsstat og pleie- og omsorgstjenester har hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 1992 og doktorgrad i sosiologi fra samme sted 2005. 

Forskningsinteresser:

  • Velferdsstat
     
  • Helse- og omsorgstjenester
     

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem