Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Hege Karin Johnson


Cand.polit ved UIB 2005 med følgende fagsammensetning:
Administrasjon og organisasjonsvitenskap hovedfag.
Mellomfag i administrasjons- og informasjonsvitenskap.
Studier i management og pedagogikk ved University of Otago, New Zealand.

Ansatt som forsknings – og prosjektassistent i tilknytning til ATM- prosjektet, og for å skrive en sluttrapport for Samarbeidsorganet i Helse Vest med fokus på ledelse og omstillingsutfordringer. 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem