Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Simon NebySimon Neby

Stipendiat (Phd.) i samarbeid mellom Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen, direkte tilknyttet forskingsprogrammet Autonomy, Transparency and Management. Reform Dynamics in Health Care: A Comparative Program. Har ved Rokkansenteret jobbet med problemstillinger knyttet til nordiske endringsprosesser, politisk styring og institusjonell autonomi, blant annet i tilknytning til ATM-prosjektet og Tilsyn, Regulering og kontroll. 

Mail: simon.neby@rokkan.uib.no

Prosjekt:
Balansen mellom sentral politisk styringsinnsats og autonom handling på lavere nivå i sykehussektoren har konsekvenser for systemets funksjon og struktur, og for befolkningens oppfatning og anvendelse av sykehusene. Samtidig utfordrer og endrer ulike reformtiltak denne balansen over tid. Prosjektet tar utgangspunkt i sammenligningen av de norske, svenske og danske sykehussystemene med henblikk på nettopp denne balansen, med formål om å undersøke hvordan reformer framhever og endrer sentrale trekk ved sykehussystemene og hvilken innflytelse ulike aktører har over forskjellige prosesser. 

Utdanning:
Cand.polit fra UiB, med følgende fagsammensetning:
Administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Grunn-, mellom- og hovedfag
Scandinavian Area Studies: Scandinavian Politics. Delfag
Arbeidslivs- og Organisasjonspsykologi. Delfag
Jus. Grunnfag/1.avdeling 

Arbeider

S. Neby 2003: Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Bergen, Rokkansenteret. Rapport 11/2003.

S. Neby 2003: Politisk styring og institusjonell autonomi. Tre illustrasjoner. Bergen, Rokkansenteret. Notat 10/2003.

S. Neby 2003:”Autonomi og styring. En oversikt over enkelte illustrerende case.” Paper. Bergen, Rokkansenteret.

S. Neby 2003: “Between Governance and Autonomy: Developments and Reforms in Scandinavian Healthcare.” Paper. Bergen, Rokkansenteret.

H. Byrkjeflot og S. Neby 2003: ”The Decentralized Path Challenged? Nordic Healthcare reforms in Comparison.” Paper til 17th Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik 14-16.08. Organizing, leadership, resource allocation and management in the Health Care Sector. Bergen, Rokkansenteret.

Neby, Simon (2005): Governing Scandinavian hospital systems: New mechanisms, new principles? Paper til NFF 2005 i Århus.

Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby (2005) "Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformeringen av sykehussektoren?; i Opedal, Ståle og Inger Stigen (red.) Helse-Norge i støpeskjeen - søkelys på sykehusreformen. Bergen: Fagbokforlaget

Haldor Byrkjeflot og Simon Neby (2008): The End of the Decentralized Model of Healthcare Governance? Comparing Developments in the Scandinavian Hospital Sectors. Journal of Health Organization and Management. 22/4.

 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem