Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Trond Søreide (cand.polit)

Head of section, Dep. of Human Resources, Health Care Bergen (www.helse-bergen.no)

Trond Søreide currently runs the "Development section", a part of the Dep. of Human Resources at one of Norway's largest hospitals. The section provide consultants and services to organizational and leadership development programs.

Papers:
Søreide, Trond. 1999. Vurdering og posisjon. Refleksjoner rundt organisatorisk motstand knyttet til et forsøk på å innføre Total Kvalitetsledelse i en helseinstitusjon. Rapport nr. 69 Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Mail: trond.soreide@helse-bergen.no

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem