Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

POLIS-Vest Seminar i Molde 27. - 28. sept. 2007    Foto: Karl-Henrik Nygaard
Det fjerde POLIS-Vest seminaret ble arrangert ved Høgskolen i Molde 27. og 28. september  med ca. 45 deltakere.  Deltakerne var fra Universitetet i Agder, Rokkansenteret, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Molde, Sørlandet Sykehus, Helse Bergen, Diakonhjemmets Sykehus, Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. 

Det var tre hovedtema på seminaret:

  • Organisasjons- og ledelsesutvikling i sykehus, med ulike spørsmål og undertema
  • Nye brukerroller – konsekvenser for organisering og ledelse
  • Organisering for fagutvikling, endring, forskning - i grensesonen mellom helseforetak og Høgskole/Universitet

I tillegg ble videre organisering/institusjonalisering av POLIS tatt opp.

Når det gjelder den videre organisering og institusjonalisering av POLIS, ble ulike spørsmål og modeller tatt opp, både i grupper og i plenum.  Det var enighet om tre konklusjoner:                                     

  1. Den felles POLIS nettsiden må videreføres.  Det er nødvendig at nettverksdeltakere i de ulike regionene selv tar et større ansvar for å få fram og synliggjøre lokal aktivitet.
  1. Det må absolutt bli et større oppsummerende seminar i Bergen høsten 08.  Deltakerne fra Bergensområdet tar ansvaret for dette.
  1. Det syntes å være villighet til å betale det det koster å drive en felles nettside slik som polis.no har fungert hittil (med lokal innsats for å synliggjøre lokal aktivitet). 

Last ned Power point- presentasjoner fra seminaret:

Programmet
 Lars Erik Kjekshus:  Modernisering av norske sykehus – organisasjonsutvikling fra 1999 til i dag
Haldor Byrkjeflot: Modernisering og byråkratisering i sykehusene?
Berit Irene Helgheim:  Effektivitet eller elegi?  Logistikkens bidra til forståelse og styring av komplekse prosesser
Hans Petter Iversen: Kompleksitetstenkning i sykehus – organisering, ledelse og utvikling
Guttorm Eldøen: Molde Nye Sykehus – hvordan planlegge framtidens sykehus?
Eilin Reinaas: Brukermedvirkning og pasientmakt – ideal eller realitet?
Irene Sørås:  Ledelse i endringens tid
Solfrid Vatne:  Utfordringer og muligheter:  Helse Nordmøre og Romsdal og Høgskolen i Molde
 Øyvind Glosvik:  Korleis gjer vi det… Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane

                                                                                                                                                    Foto: Karl- Henrik Nygaard

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem