Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Nordiska forskarnätverket SOND
Workshop


Kära kollega!

Som ett led i det nordiska forskarnätverket SOND har vi nöjet att inbjuda till workshop vid Uppsala universitet torsdagen den 28 april 2005.

Under de senaste decennierna har hälso- och sjukvården varit föremål för genomgripande förändringar. Den nationellt organiserade sjukvården har i allt högre grad vävts in i ett internationellt sammanhang varför styr-, lednings- och uppföljningsfrågor ställs på sin spets. Gränsdragningar mellan offentligt och privat liksom mellan olika styrnivåer är vidare under omprövning samtidigt som krav på ökad transparens och insyn i sjukvårdens processer och resultat ökar. Dessa krav är i sin tur knutna till att nya former för reglering, kunskapsgenerering och kunskapsspridning växer fram.

Forskarnätverket SOND syftar till vidareutveckling av ett mångvetenskapligt samarbete i Norden mellan forskare som studerar ovan beskrivna förändringar av demokratisk styrning och organisering i hälso- och sjukvården. Vi anordnar nu en workshop som ett led i detta syfte. Vid denna workshop ges tillfälle att presentera pågående forskning, att delta i tematiska diskussioner eller att helt enkelt lyssna och diskutera med kollegor.

Anmälan till workshopen sker per e-post senast den 11 april 2005 till sond@fek.uu.se. Ange i anmälan om du önskar presentera forskning. Bifoga i så fall ett abstract på cirka en sida. Abstracts kan handla om forskningsprogram eller enskilda studier, pågående eller avslutade. Det krävs inte några fullständiga artiklar eller uppsatser för att presentera, det räcker alltså med ett abstract som vi också kommer att lägga ut på SOND:s hemsida.

Vi kommer att utforma ett program till workshopen på grundval av inskickade abstracts och anmälningar. Workshopen hålls i företagsekonomiska institutionens lokaler vid Uppsala universitet. Av utrymmesskäl kommer vi att begränsa antalet deltagare. Bekräftelse om deltagande samt program för workshopen kommer att skickas ut senast den 18 april.

I anslutning till workshopen bjuder SOND på vin med tilltugg. Lunch finns att inhandla i nära anslutning till workshopen.

Mer information om forskarnätverket SOND finns på nätverkets hemsida www.fek.uu.se/sond. Passa på att visa upp din forskning på hemsidan och samtidigt bidra till nätverket - skicka information om ditt projekt till SOND!

Varmt välkommen!

Kerstin Sahlin-Andersson Caroline Waks Erica Lundbäck
Kerstin.sahlin-andersson@fek.uu.se  caroline.waks@fek.uu.se  sond@fek.uu.se
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem