Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
 

Seminarkalender for våren 2007

Dato Seminar Tema
01.02 Semesterstart Britt Danielsen legger frem sin masteroppgave
"Sykepleie og ledelse.
Sykepleielederes erfaringer med ledelse av eget fag og tjenester etter innføring av enhetlig ledelse i et offentlig norsk sykehus."
(Internasjonal sykepleievitenskap, Deakin University, Melbourne, Australia og Sygeplejeskolen i Viborg, Danmark)

Informasjon til nye studenter. På første seminar planlegger vi seminarrekken for vårsemesteret.
Merk tid: kl. 14.00.
22.02 Studentseminar Robert Lohne ""Varsling, ledelse og kommunikasjon i helseforetakene"  Kommentarer: Borgny Aakre og Siri Nerheim
06.03

 
Gjesteforelesning Evidenskravet i behandling og forskning i helsetjenester
To innlegg
Karin Fernler, Score, Stockholm - Aktuell med bok
Edle Ravndal, SIRUS, Oslo
Oppsummering av seminaret med vedlegg finner du her
22.03 Gjesteforelesning "Evaluering av sykehusreformen" ved Oddvar Kaarbø, Helseøkonomi i Bergen (HEB) les mer
Kl. 10.15 - 12.00
NB! Nytt sted: Studio A, Rokkansenteret 1. etg.
29.03 Studentseminar Margrete Langeland "Det nye Helsetilsynet?"
12.04 Studentseminar Kristian Mjåland "Fra klient til pasient - En kvalitativ studie av en rusomsorg i endring" og Tone Berntsen "Omdømmearbeid i Helseforetak"
03.05 Studentseminar Monika Alvestad ""Psykiatri i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme. En studie av reformprosjekt i det psykiske helsevesenet" og Margrete Langeland "Det nye Helsetilsynet?".
14.6 kl 9.15-11.00
 
Gjesteforelesning Maria Blomgren og Caroline Waks: Kunnskapsstyring og transparens i sjukvårdens nettverk

I dette innlegget vil Maria og Caroline presentere noe av forskningen ved MOD-prosjektet ved Universitetet i Uppsala

SOND-prosjektets hjemmeside: Styrning, organisering och demokrati i sjukvårdens nätverk

Mer om Maria Blomgren

Mer om Caroline Waks
Kommer til høsten Gjesteforelesning Lederskap i helse-og sykehusverden (kommer tilbake til konkretisering av tema)
Innlegg ved Ewa Wikstrøm, Handelshøgskolan ved Gøteborgs universitet.
Kommer til høsten Gjesteforelesning Lotta Levay, Universitetet i Uppsala: Transparens gjennom kvalitetsregistre i helsevesenet
Kommer til høsten Gjesteforelesning Erica Lundbäck, Universitetet i Uppsala: Evidensbasert Medisin - framvekst og global ekspansjon

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem