Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Disse presenterte paper fra Rokkansenteret:

Finnes i fulltekst på info-side om Århus

-Svein Ivar Angell og Haldor Byrkjeflot: Privatization from the inside? The new communication strategies in the Norwegian hospital sector

-Birte Folgerø Johannesen: Evidens og ledelse i psykiatri

-Dag Olaf Torjesen: Does the Norwegian health enterprise reform and management reform increase or decrease management autonomy

-Torgeir Sveri: Reformen;”enhetlig ledelse” i møte med sykehuspraksis

-Kari Guldbrandsøy: Etter planen? Funksjonsfordeling i helseforetak

-Simon Neby: Governing Scandinavian hospital systems: New mechanisms, new principles?

-Katarina Østergren,, Karsten Vrangbæk, Ulrika Winblad Spångberg og Hans Okkels Birk: Patients' Reactions to Free Choice of Hospital - A Comparative Study Between Norway, Denmark and Sweden

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem