Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

FORSKNINGSSEMINAR
POLITIKK, ORGANISASJON OG LEDELSE I SPESIALISERTE KUNNSKAPSORGANISASJONER (POLIS)

POLIS er et felles forskningsseminar mellom Adm.org-instituttet og andre institutter ved UiB, Rokkansenteret, Høyskolen i Bergen og Helse Bergen der vi presenterer og diskuterer forskning og masteroppgaver omkring politikk, ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på helsevesenet. Noen ganger henter vi inn eksterne forskere eller bidragsytere fra praksisfeltet, for øvrig kommer bidragene fra forskere og studenter i tilknytning til våre forskningsprosjekter.

Minst en gang i måneden arrangeres det studentseminar der studenter ved ATM-prosjektet presenterer utkast til kapitler til masteroppgver, med kommentarer fra medstudenter og forskere på prosjektet.
Seminaret skjer i tilknytning til forskningen innenfor ”Autonomy, Transparency and Management. Reform dynamics in health care – a comparative project”og ”Ledelse og Omstilling i Helse Vest”.

Mer om POLIS

Master/hovedfagsprosjekt i tilknytning til ATM/Polis

Les mer her

Ph.D prosjekter knyttet til ATM/Polis

Les mer her
............................

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem