Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Frivillige til internasjonal organisasjonsforskerkonferanse i Bergen

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Sosiologisk institutt arrangerer sammen med Rokkansenteret EGOS-konferansen 2006. Første uken i juli (6.-8.) kommer ca 1000 organisasjonsforskere til Bergen. Konferansen skal foregå med utgangspunkt i Grieghallen, men også deler av universitetscampusen vil bli bruke. EGOS er et stort arrangement, og selv om mange arbeider på heltid med det, trenger vi ca 40 frivillige studentassistenter som kan fungere som verter under selve arrangementet. Oppgavene er mange: vi trenger folk som kan vise vei mellom Grieghallen og de ulike grupperommene, vi trenger folk som skal assistere i grupperommene bl.a. med teknisk utstyr, vi trenger folk som kan rydde i fellesarealer, vi trenger folk til å assistere ved sosiale arrangement osv.osv.osv.  Vi har ingen lønn å tilby, men deltar du som frivillig på EGOS, kan vi gi deg et viktig bidrag til CVen gjennom en attest fra arrangøren (Instituttet eller Rokkansenteret), du kan (så langt det er praktisk mulig) få innpass på de arbeidsgrupper du måtte ha interesse av å delta i, du får tilgang til plenumsarrangement og plenumsforedrag og du får et halvt års medlemsskap i EGOS noe som også innebærer at du får tilsendt ca 6 ex av foreningens tidskrift Organizational Studies. Vil du vite mer om EGOS og konferansen i Bergen kan du gå inn på www.egosnet.org. Er du interessert i å være med som frivillig under konferansen kan du kontakte hilde.kjerland@rokkan.uib.no for mer informasjon, eller du kan rett og slett sende henne en søknad innen 15.2.06  

 

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem