Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Det gresk-talende folk utviklet politiske enheter omkring byer fra 800 f.Kr. Særtrekket ved bystaten var at den var av liten størrelse, noe som gjorde det mulig med eksperimenter med politisk struktur. Bystatens epoke , en epoke med kontinuerlig politiske innovasjoner, har gitt opphav til mange av de ideer og strukturer vi kjenner fra Europa i dag. Det var mulig å innføre demokrati først og fremst på grunn av liten størrelse, da frie (mannlige) borgere utgjorde en gruppe liten nok til at beslutninger kunne skje ganske effektivt. Den store betydningen av polis i utviklingen av Europeiske politiske strukturer ser vi ikke minst ved bruken av ordet ”politisk”; dette begrepet er avledet av ordet polis, den etymologiske betydning av ordet politisk er ”av eller relatert til polis”.

English:
The Greek-speaking people developed political units that were centrally based on a single city between 800 and 500 bc. The overwhelming characteristic of the city-state was its small size; this allowed for a certain amount of experimentation in its political structure. The age of the city-state in Greece is an age of dynamic and continual experimentation with political structures; this period of experimentation gave the European world most of its available political structures. Its small size also allowed for democracy, since individual city-states were small enough that the free male citizens constituted a body small enough to make policy decisions relatively efficiently. The overwhelming importance of the polis in the evolution of European political structures is betrayed by the word "political" itself: derived from the word polis , "political" etymologically means "of or relating to the polis ."

Kilde:
www.wsu.edu:8080/~dee/GLOSSARY/POLIS.HTM

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem