Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

 

EU- prosjekt: KNOWandPOL

"The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe: convergences and specificities among nations and sectors"

EU-prosjektet "KNOWandPOL" starter opp høsten 2006 og varer i 4 år. Rokkansenteret ved Haldor Byrkjeflot er partner i prosjektet der Norsk institutt for by- og regionforskning ( NIBR) og Høgskolen i Østfold er øvrige norske partnere. Norge er ett av de åtte land i Europa hvor kunnskapsgrunnlaget for beslutningene i skole- og helsepolitikken skal utforskes og sammenlignes. Helge Ramsdal fra Høgskolen i Østfold leder det norske forskerteamet, der Haldor Byrkjeflot, Birte Folgerø Johannesen, Marit Helgesen, Marte Feiring , Eva Skærbæk og Gunnar Vold Hansen er øvrige deltakere.

Om EU-prosjektet

->

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem