Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
 • Askildsen, Jan Erik og Kjell Haug (red). Helse, økonomi og politikk. Utfordringer for det norske helsevesenet. Oslo:Cappelen
 • Bentsen, Eva Zeuthen, Finn Borum, Gudbjoerg Erlingsdottir, and Kerstin Sahlin--Andersson, eds. 1999. Når Styringsambitioner møder praksis. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Bentsen, Eva Zeuthen. 2001. Lægelig ledelse - om at gøre en forskel. FLOS arbeidspapirer. nr. 2
 • Bleiklie, Ivar 1997. Service Regimes in Public Welfare Administration. Oslo: Tano-Aschehoug.

 • Blomgren, Maria, 1999, Pengarna eller livet? Vad händer när nya ekonomiska styrmodeller införs i sjukvården? (akad. avh.), Uppsala: Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet.
 • Blomgren, Maria, Cecilia Lindholm och Kerstin Sahlin-Andersson, 1999, Att leda landsting: Styrning, samordning och ansvar i nätverk. Landstingsförbundet.
 • Boli, John and George Thomas (eds).1999. Constructing World Culture: International Nongovernmental Organizations Since 1875. Stanford: Stanford University Press
 • Borum, Finn. 2002. Ledelse blandt læger. Ledelse og Erhvervsøkonomi, 1/2002: 15-27.
 • Borum, Finn. Professional Societies as Change Agents: the Danish Medical Societies’ Creation of the ’Function-Bearing’ Unit. FLOS arbeidspapirer No. 2 - 2000
 • Bowker, G. C., och S. L. Star, 1999, Sorting Things Out. Classification and its Consequences. Cambridge, MA.: MIT Press.
 • Brunsson, Nils. 1989. The Organization of Hypocracy Chichester: John Wiley & Sons
 • Byrkjeflot, Haldor. 1999. "Modernisering og ledelse - om samfunnsmessige betingelser for demokratisk lederskap", avhandling for dr.polit.-graden. LOS- senter Rapport 9905. (Modernization and Management, Ph.d. -dissertation)
 • Byrkjeflot, Haldor. 1997. Fra Styring til Ledelse (From government to management) editor Bergen: Fagbokforlaget.
 • Crozier, Michel. 1964. The Bureaucratic Phenomenon Chicago, Ill.: University of Chicago Press
 • Czarniawska, Barbara and Guje Sevòn. 1996. Translating Organizational Change Berlin: Walter de Gruyter
 • Erichsen, Vibeke. 1995. “State traditions and medical professionalization in Scandinavia”, in Health Professions and the State in Europe, edited by Terry Johnson, -Gerry Larkin and Mike Saks. London:Routledge
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt - på sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon Oslo:Tano
 • Evetts, Julia.1999. Regulation of professions in global economies: dimensions of acquired regulation, SASE 8.- 11.8.
 • Fitzgerald, Louise and Ewan Ferlie. 2000. “Professionals: back to the future?, in Human Relations 53(5):713-739
 • Johnson, Terry 1972. Professions and Power. London: The Macmillan Press.
 • Kjekshus, Lars Erik, Sølve M Nerland, Terje P. Hagen and Grete Botten. ”De somatiske sykehusenes interne organisering”, Senter for helseadministrasjon, Skriftserie 2002:1
 • Kjekshus, Lars Erik. 2002. ”Managed Care in Norway”, Paper presented at Forum for organization and leadership studies, Stein Rokkan Center April 16.
 • Latour, Bruno, 1986, ”The Powers of Association”. John Law and Kegan Paul, (red), Power, Action and Belief. s. 264-280. London: Routledge.
 • Leicht, Kevin T. and Mary L. Fennell. 2001. Professional work. A sociological approach. Oxford:Blackwell
 • Llewellyn , Sue. 2001. ‘Two-way Windows’: Clinicians as Medical Managers, in Organization Studies. Volume 22, Issue 4. Pages 593-623
 • Llewellyn, Sue. 2002 “The average hospital”, paper to be presented at EGOS colloqium in Barcelona July 4. - 6.
 • Lægreid, Per and Tom Christensen (eds.). 2001. New Public Management. The Transformations of Ideas and Practice London: Ashgate.
 • March, James. 1994. A primer on decision-making: how decisions happen. New York:Free Press
 • Meyer, John, John Boli, George M. Thomas, Francisco O. Ramirez. 1997 “World society and the Nation-state”, American Journal of Sociology , v103(1):144-181
 • Meyer, John. 2002 "Globalization and the Expansion and Standardization of Management." In K. Sahlin-Andersson & L. Engwall, eds., The Expansion of Management Knowledge. Stanford University Press: 2002.
 • NOU. 1997:2. Pasienten først! : ledelse og organisering i sykehus.
 • Pettersen, Inger Johanne. 2001. Hesitation and rapid action: the new public management reforms in the Norwegian hospital sector, Scandinavian Journal of Management 17(1)19-39.
 • Power, Michael, 1997, The Audit Society - Rituals of Verification, Oxford: Oxford University Press.
 • Røvik, Kjell-Arne. 1998. Moderne Organisasjoner - trender i organisasjonstenkningen ved tusenårsskiftet Bergen: Fagbokforlaget
 • Sahlin-Andersson, Kerstin & L. Engwall, eds., The Expansion of Management Knowledge. Stanford University Press. forthcoming
 • Scott, Richard, Martin Ruef, Peter J. Mendel and Carol A. Caronna. 2000. Institutional Change and Healthcare Organizations. Chicago: The University of Chicago Press
 • Sommervold, Wenche. ”Ledelse i sykepleien,en strategi for profesjonalisering” (management among nurses, a strategy for professionalization?), in Byrkjeflot, Haldor. 1997. Fra Styring til Ledelse (From government to management) editor Bergen: Fagbokforlaget.
 • Søreide, Trond. 1999. Vurdering og posisjon. Refleksjoner rundt organisatorisk motstand knyttet til et forsøk på å innføre Total Kvalitetsledelse i en helseinstitusjon. Rapport nr. 69 Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Östergren Katarina, Andersson Kerstin Sahlin. 1998. Att hantera skilda världar : läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och administration. Stockholm : Landstingsförbundet

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem