Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Ressurser

Arkiv

Det er laget et arkiv over materialet som vi har på ATM-prosjektet. Det består i hovedsak av det vi har samlet inn fra studentene på prosjektet. Det kan gjerne være fra ulike offentlige dokumenter som NOUer til interne dokumenter fra de ulike helseforetakene. Fellesnevneren er at de har tilknytning til prosjektet og er tenkt som hjelp for alle i ulike faser. Enten en ny student skal skaffe seg oversikt eller en prosjektdeltaker skal inn på ett nytt tema. Les mer

POLIS Vest - utvidet nettverksmøte i Kristiansand

I forbindelse med det vellykkede nettverksmøtet i Kristiansand 19-20. april 2005, som ble arrangert i forlengelsen av POLIS Vest, legger vi her ut et kort sammendrag fra Dag O. Torjesen, samt en serie presentasjoner.

-Helsereformer i Norge og Danmark
-Prioritering, tillit og legitmitet
-Fasilitator for prioritering
-Mellom profesjon og management
-Individuelle frister
-Prioritering som medisinskfaglig utfordring
-Rettsgrunnlaget for prioriteringspraksis
 

Center for Health Management, Copenhagen

CHM tar på mange måter over der FLOS slapp. Senteret åpnet 17. mars 2005, og flere av forskerne i ATMs nettverk har tilhold der. Som FLOS vil CHM være sentrale som samarbeidspartnere i framtiden. Se hjemmeside

 

FLOS

Selv om FLOS-programmet nå offisielt er avsluttet, finnes en rekke interessante publikasjoner, linker og annen informasjon på programmets hjemmesider. I nyhetsbrevene kan man lese bidrag også fra ATM-forskere, for eksempel Per Lægreid, Haldor Byrkjeflot og Simon Neby, Hallgeir Gammelsæter og Dag O. Torjesen – blant mange fler. Publikasjonsliste  Se hjemmeside

 

Governing doctors (Universitetet i Århus)

Viola Burau ved Universitetet i Århus leder det komparative prosjektet "Governing doctors: A comparative analysis of the pathways of change", som tar for seg de nye og endrede styringsmekanismene overfor legeprofesjonene i Danmark, Tyskland, England, Italia og delvis Norge. Prosjektet har deltakere fra statsvitenskapelige miljøer i alle disse landene, blant andre Karsten Vrangbæk og Brian Salter. Fra ATM bidrar Simon Neby. Les mer på prosjektets hjemmesider

 

MODIS/SOND (Universitetet i Uppsala):

«Strävan etter transparens”, demokrati och styrning i sjukvårdens nätvärk» (Kerstin Sahlin Andersson).
 

Litteratur

Se litteraturliste søknad ATM-prosjektet.

 

Andre ressurser

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem