Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Myklebust, som er forskar ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Universitetet i Oslo, har over lengre tid arbeidd med organisasjonsteoriens historie, særleg mellomkrigstidsperioden og den tidlege etterkrigstida (fram til ca. 1960). Ho har tidlegare publisert mye om den såkalla "managerialismen" som vi i dag treffer igjen i New Public Mangement, eller i idear til korleis t.d. universitet i dag skal styrast. Hennar tilnærmingsmåte; teorihistorie, gir gode innsikter både i korleis teoriar endrar seg gjennom interne diskursar, korleis teoriar endrar seg ettersom omgjevnadene endrar seg, og korleis teroiinnovasjonar skjer. Samanhengar mellom organisasjonsteori og politisk makt kjem særleg i fokus gjennom ei slik tilnærming, og dei politiske føresetnadene for organisasjonteoriar kan lettare ekspliserast.


Myklebust er også aktuell med bok:

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem