Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Personer på prosjektene

 

*Haldor Byrkjeflot (prosjektleder) haldor.byrkjeflot@rokkan.uib.no 
*Svein Ivar Angell svein.angell@rokkan.uib.no
*Ivar Bleiklie ivar.bleiklie@rokkan.uib.no
*Kari Guldbrandsøy (stipendiat) kari.guldbrandsoy@rokkan.uib.no 
*Birte Folgerø Johannessen birte.johannessen@rokkan.uib.no
*Peter Kjær pkj.ioa@cbs.dk
*Per Lægreid per.lagreid@aorg.uib.no
*Simon Neby (stipendiat) simon.neby@rokkan.uib.no
*Siri Nerheim (forskningsassistent) siri.nerheim@rokkan.uib.no
*Inger Lise Teig (stipendiat) inger.lise.teig@rokkan.uib.no
*Dag O. Torjesen dag.o.torjesen@hia.no
*Karsten Vrangbæk kv@ifs.ku.dk
 
Tilknyttede stipendiater
*Knut Anders Fostervold knut.a.fostervold@himolde.no
*Elin M. Fjeldbraaten Elin.M.Fjeldbraaten@hia.no
*Hans P. Iversen Hans.P.Iversen@hiMolde.no
*Christine J. Skjælaaen christine.skjaelaaen@snf.no
*Ralf Kirchhoff Ralf.kirchhoff@hials.no
*Even Nerskogen Even.nerskogen@unn.no
 
Mastergradsstudenter (se også studentside »»)
*Heidi Klovholt Drangsland Heidi.drangsland@student.uib.no
*Kristian Mjåland (stipend) kristian.mjaland@student.uib.no
*Thora Vibeke Magnus thora.magnus@student.uib.no
*Lene Susann Pilskog  (levert 2007) lene.pilskog@student.uib.no 
*Monika Alvestad (stipend)(levert 2007) monika.alvestad@student.uib.no
*Margrete Langeland (stipend)(levert 2007) margrete.langeland@student.uib.no
*Robert Lohne (stipend)(levert 2007) robert.lohne@student.uib.no
*Borgny Aakre (stipend)(levert 2007) borgny.aakre@student.uib.no
*Elisabeth Frisvoll (levert 2006) elisabeth.frisvoll@gmail.com
*Anbjørn Holme (stipend) (levert 2006)  
*Britt V. Danielsen (levert 2006) britt.danielsen@hib.no
*Gunn Synnøve Reisæter  (levert 2006) gunn.reiseter@helse-bergen.no
*Anne-Grete Naustdal (stipend) (levert 2006) anne.naustdal@hisf.no
*Anita Vikingstad (stipend) (levert 2006)  
*Odd-Rune Hegrenes  (stipend) (levert 2005)  
*Hege Karin Johnson (stipend) (levert 2005)  
*Rune Nesdal Jonassen (levert 2005) rune.jonassen@sshf.no
*Øyvind Jørgensen (levert 2005)  
*Siri Nerheim (stipend) (levert 2005) siri.nerheim@rokkan.uib.no
*Kari Kjos (stipend) (levert 2005) kari.kjos@hisf.no
*Therese Svendsen (stipend) (levert 2005)  
*Rune Hallingstad (levert 2004)  
*Sturla Herfindal (stipend) (levert 2004)  
*Lars-Bjarne Klungseth  (stipend) (levert 2004)  
*Torgeir Sveri  (levert 2004)  
   
  Samarbeidspartnere
*Jan Erik Askildsen - HEB jan.askildsen@econ.uib.no 
*Tore Grønlie, «Tilblivelse av helseforetak» tore.gronlie@rokkan.uib.no
*Svein Michelsen, «Kvalitetsreformprosjektet» svein.michelsen@aorg.uib.no
*Trond Søreide - Helse Bergen trond.soreide@helse-bergen.no
   
  Advisory board  
*Finn Borum - Copenhagen Business School fb.ioa@cbs.dk
*Kerstin Sahlin-Andersson - Uppsala-universitetet kerstin.sahlin-andersson@fek.uu.se
*Hans Olav Instefjord - divisjon for Psykiatri, Helse Bergen hans.olav.instefjord@helse-bergen.no
   
  Andre  
*Peter Svensson - Lunds universitet Peter.Svensson@fek.lu.se
*Kristijane Cook Bulukin  
*Katarina Østergren Katarina.Ostergren@nhh.no
*Rune Hallingstad  
*Randi Østhus randio@sv.uit.no
*Eirinn Larsen  
*Hallgeir Gammelsæter hallgeir.gammelsater@hiMolde.no
*Hege Karin Johnson  
*Sturle Næss  
   

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem