Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Program for organisasjon og ledelse i spesialiserte helsetjenester (POLIS):

POLIS-samarbeidet er et målrettet Program for forskning omkring organisasjon og ledelse i Spesialisthelsetjenesten. Dette er en satsing der utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og helseforetak i helseregionene Helse Vest, Helse Midt og Helse Sør inngår. I programmet inngår flere forskningsprosjekter og utdanningstiltak med sikte på kompetanseutvikling og forbedring av helsetjenestene i de tre regionene.

Grunnstammen for en slik nettverkssatsning er alt etablert gjennom ATM-prosjektet ved Rokkansenteret i Bergen og Vestnorsk Nettverk; forskerutdanninga ved Universitetet i Bergen. I ATM-prosjektet, som er av størrelsesorden 10, 6 mill. i perioden 2003 - 2007 inngår forskere, stipendiater og studenter fra flere institusjoner og helseforetak i Vestlandsregionen, med knutepunkter ved Høyskolen i Molde, Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og ved Høyskolen i Agder. Vest-norsk nettverk er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner i regionene.

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem