Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

 

Nytt POLIS-Vest Seminar i Molde 27. og 28.september 07Det er nedsatt en felles arrangementskomite mellom Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Komiteen har besluttet å ta ansvaret for et nytt POLIS-Vest seminar høsten 07. Seminaret vil foregå på Høgskolen i Molde torsdag 27.og fredag 28.september i år. Komiteen har hatt to møter, og jobber med det konkrete opplegget for seminaret.
Vi vil komme tilbake med et mer konkret program seinere i vår, men foreløpig har vi drøftet følgende fire hovedtema for seminaret:


· Ett hovedtema om organisering og ledelse av komplekse virksomheter; Ledelse og utvikling i en kompleks (helse)verden

· Ett hovedtema om organisatorisk tilrettelegging for kontinuerlig endring, forskning og utvikling (i Helseforetak og i relasjonen Helseforetak - Høgskole/Universitet)

· Ett hovedtema om endringer i pasientenes/brukernes/borgernes rolle: Fra pasient til bruker til borger. Konsekvenser for kunnskap hjelperroller, ledelse og organisering.

· Ett hovedtema om organisering/ledelse av ambulante team/tjenester: Nye arenaer, nye relasjoner.


Institusjonalisering av POLIS Vest vil også bli tatt opp.


Foreløpig tar komiteen alle forbehold om endringer, og vi mottar fremdeles gjerne forslag, både om tema og personer som kan være bidragsytere.


Forslag sendes til:


Hans.P.Iversen@himolde.no


 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem