Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
Nordic Workshop on Health Management and Organization

Under temaet "Structural reforms and the redrawing of geographical and administrative boundaries" la Svein Ivar Angell fram "Two variants of decentralized healthcare: Norway and Sweden in comparision". Haldor Byrkjeflot la fram paperet "The end of the decentralized Nordic model? Comparing developments in the Scandinavian hospital sectors" som han har skrevet sammen med Simon Neby. Sturle Næss la fram paperet “The Empowered Patient in the Norwegian Public Care Services, som han har skrevet sammen med Haldor Byrkjeflot.

Under temaet "Across the public/private divide: emerging organizational forms and new identities for health care providers and patients in marketized healthcare" la Birte Folgerø Johannessen fram paperet "Knowledge models and leadership-reforms in Norwegian Mental Health Care: The clinic and organization studies" og Dag Torjesen og Elin Fjeldbraaten presenterte "Changing roles and identities among clinical managers. Does a health enterprise reform make any differences? Redrawing Boundaries within Healthcare".

Les mer på CHMs nettsider

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem