Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
 

Kalender for høsten 2006

Dato Seminar Tema
31.08 Semesterstart Informasjon til nye studenter og framlegg med uteksaminert masterstudent; Anita Vikingstad, "Foretaksreformen – katalysator, destabilisator og diktator. En studie av strukturendringer i et lokalt foretak før og etter foretaksreformen". På første seminar planlegger vi seminarrekken for høstsemesteret. Mer informasjon om POLIS-seminaret finner du herLast ned pdf
21.09 Studentseminar Framlegg ved Borgny Aakre, "Etablering av nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten". Kommentarer: Margrete Langeland
28.09-29.09 Nettverksseminar i Førde Helseføretaket som kunnskapsverksemd - Reformering gjennom leiinng av kunnskapsprosessar. Høgskulen i Førde. Påmelding innan 20.sept. til Kari Kjos; kari.kjos@hisf.no   Les mer her
05.10 Studentseminar Framlegg med Margrete Langeland, "Det nye helsetilsynet?". Kommentar: Simon Neby og Robert Lohne. Monika Alvestad, "Psykiatri i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme. En studie av reformprosjekt i det psykiske helsevesenet". Kommentar: Birte Folgerø Johannessen og Kristian Mjåland
12.10 Seminar på Haukeland universitetssykehus. Framlegg med to ferdige hovedfagsstudenter på prosjektet. Gunn Synnøve Dahl Reisæter ”Koordinering – et grenseflate problem. En studie av koordinering og samarbeid i psykisk helsevern” og
Anbjørn Holme "Det kommuniserende hospital - En studie av informasjonsfunksjonen i sykehus". Kl. 10.15- 12.00
Sted: Store møterom i 2. etg i Administrasjonsbygget, Haukeland Universitetssykehus. Med forbehold om endring av rom.
26.10 Gjesteforelesning "Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren" ved Morten Brattvoll, Norsk senter for telemedisin. Studio B, 1.etg. Stein Rokkans Hus, Nygårdsgaten 5.
2.11 Studentseminar Framlegg med Robert Lohne: "Varsling, ledelse og kommunikasjon i helseforetakene"
8.11 Seminar i samarbeid med helsehistorie "Fra politikk til økonomikk - den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel" Seminarinnlegg ved Ole Berg, Helseadministrasjon UiO. Merk tid og sted! Onsdag 8/11, kl. 13.15- 15.00, Aud. 1080, 1.etg, Stein Rokkans hus. Mer om boken og Ole Berg
15.11 Seminarinnlegg "Rusfeltets møte med det reformerte helsevesen - anerkjennelse eller marginalisering." Sverre Nesvaag, forskningsleder ved IRIS. Merk tiden! Onsdag 15/11, kl. 10.15 - 12.00, Rokkansenteret 6. etg, rom 6205. Mer om Sverre Nesvaag.
16.11-17.11 Phd.-workshop Program
23.11- 24.11 NEON- konferanse, BI i Oslo Program
30.11 Studentseminar Framlegg med Margrete Langeland, "Det nye Helsetilsynet?" Kommentarer: Simon Neby og Robert Lohne
Refleksjon etter høstens gjesteforelesninger
07.12-08.12 Nordic workshop, København Les mer her
14.12 Studentseminar Framlegg med Monika Alvestad: "Psykiatri i skjæringsfeltet mellom naturvitenskap og humanisme. En studie av reformprosjekt i det psykisk helsevesenet"
Framlegg med Kristian Mjåland: "Fra klient til pasient - En kvalitativ studie av rusreformen" Merk tiden! 14.15- 16.00 med semesteravslutning!
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem