Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Seminarkalender for ATM-prosjektet høsten 2007

ATM-prosjektets seminarrekke har startet opp igjen. POLIS (Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner) er et forskningsseminar der både studenter, forskere og ikke minst praktikere holder innlegg og diskuterer tema som er relevant for forskningen omkring ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten. Seminarene arrangeres i samarbeid med Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, og Høgskolen i Bergen og Helse Bergen HF - samarbeidspartnere i ATM-prosjektetet. Les mer om POLIS her.

Kalender for høsten 2007 - Rokkansenteret 6. etg., møterom 6205, 10.15 - 12.00
NB! Vær oppmerksom på at endring av dag og tidspunkt kan forekomme.

 Foreløpig program – mer detaljert program kommer senere.
 

Dato Seminar Tema
20.09 Polis - semesterstart Informasjon til nye studenter og framlegg med uteksaminert masterstudent; Monika Alvestad Reime "Styring og identitet. Om identitetsreguleringsprosesser i psykisk helsevern"
Robert Lohne: "Ledelse, kommunikasjon og varsling i helseforetak"
Mer om POLIS
27.09-28.09 POLIS- vest i Molde Polis Vest -Nettverksseminar for forskere og praktikere. Påmelding 10.sept
05.10 (fredag 14.00-16.00) Gjesteforelesning "Evaluering av helsereformer 1997- 2007" Innlegg ved Olaug Lian
11.10  kl. 10.15 - 12.30 Gjesteforelesning og workshop "Kunnskap og politikk i helsevesenet"   Se program og referatLast ned pdf
Helge Ramsdal (Høgskolen i Østfold, leder av KNOWandPOL i Norge) :"Kunnskapsgrunnlaget for reformer i psykisk helsearbeid i Norge"
Charlotta Levay (Universitetet i Uppsala) :"Professions and the pursuit of transparency: two cases of professional response" Abstract
Ewa Wikström og Inga-Lill Johansson (Handelshögskolan vid Göteborgs universitet): "Monster i praktiken - hinder i utvecklingen av sjukvården"
Workshop (13.30- 16.30): Lukket møte, ta kontakt med siri.nerheim@rokkan.uib.no dersom du ønsker å delta.
24.10 (onsdag) Kl. 12.15 - 14.00
Auditorium 1080, 1. etg.
Gjesteforelesning Seminar med Kjell Arne Røvik: "Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. århundrets organisasjon". Arrangementet er et samarbeid mellom SNF, NHH, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap UiB og Rokkansenteret
25.10- Utsatt, ny dato kommer! Polis-student Kristian Mjåland "Fra klient til pasient - En kvalitativ studie av en rusomsorg i endring" - teorikapittel; framlegg og kommentarer.
20.11 - 22.11 NEON- dagene i Trondheim Les om NEON- dagene 2007 her Påmelding 1.okt
06.12 Workshop i Gøteborg 2nd Nordic workshop on health management and organization
 

POLIS seminaret har oppstått i forlengelsen av ATM-prosjektet som involverer aktiviteter i regi av Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv  og Forvaltningsforum. I noen tilfeller dreier det seg om prosjektmøter (der deltakerne i stor grad vil være de mest aktive forskerne) og bredere sammensatte seminarer med deltakere på tvers av forskningsgrupper/institusjoner. Oversikten vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og vi oppfordrer alle som kjenner til seminarer eller selv deltar i seminarer med innlegg som er relevante for prosjektet om å gi beskjed til simon.neby@rokkan.uib.no eller siri.nerheim@rokkan.uib.no

For øvrig finnes mer informasjon på Rokkansenterets egen oversiktkalender.

  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2003 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2004 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2004 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2005 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2005 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2006 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2006 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2007 finner du her
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem