Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

 

Seminarkalender for ATM-prosjektet våren 2008

ATM-prosjektets seminarrekke har startet opp igjen. POLIS (Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner) er et forskningsseminar der både studenter, forskere og ikke minst praktikere holder innlegg og diskuterer tema som er relevant for forskningen omkring ledelse og organisasjon i spesialiserte kunnskapsorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten. Seminarene arrangeres i samarbeid med Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap, og Høgskolen i Bergen og Helse Bergen HF - samarbeidspartnere i ATM-prosjektetet. Les mer om POLIS her.

Kalender for våren 2008 - Rokkansenteret 6. etg., møterom 6205, 10.15 - 12.00
NB! Vær oppmerksom på at endring av møterom, dag og tidspunkt kan forekomme.

 Foreløpig program – mer detaljert program kommer senere.
 

Dato Seminar Tema
24.01.08
10.15- 12.00 i "Akvariet"
Polis - semesterstart Informasjon til nye studenter.
Kristian Mjåland presenterer teorikapittelet fra masteroppgaven sin "Fra klient til pasient- En kvalitativ studie av en rusomsorg i endring". Kommentarer ved Simon Neby.
Ralf Kirchhoff, Phd.student ved Høgskolen i Ålesund presenterer prosjektet sitt: "Tyske og norske leger - når kultur teller/ikke teller" Mer om POLIS
15.02 kl. 10.15
Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1
Disputas Dag Torjesen disputerer for dr.polit-graden med avhandlingen ”Foretak, management og medikrati. En sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i den norske spesialist-helsetjenesten.” (Prøveforelesn. 14.02 kl. 15.15)
29-30.10.2008
Solstrand Hotel
Konferanse "Tilbake til Solstrand: Forskning om ledelse og organisasjon i helsetjenestene."

Konferanse - markerer avslutningen av ATM-prosjektet, men også videreføringen av POLIS-nettverket og ønsket om videre forskning på ledelse og organisasjon i helsevensenet.

     
 

POLIS seminaret har oppstått i forlengelsen av ATM-prosjektet som involverer aktiviteter i regi av Forum for Organisasjon, Ledelse og Arbeidsliv  og Forvaltningsforum. I noen tilfeller dreier det seg om prosjektmøter (der deltakerne i stor grad vil være de mest aktive forskerne) og bredere sammensatte seminarer med deltakere på tvers av forskningsgrupper/institusjoner. Oversikten vil bli oppdatert med jevne mellomrom, og vi oppfordrer alle som kjenner til seminarer eller selv deltar i seminarer med innlegg som er relevante for prosjektet om å gi beskjed til simon.neby@rokkan.uib.no eller siri.nerheim@rokkan.uib.no

For øvrig finnes mer informasjon på Rokkansenterets egen oversiktkalender.

  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2003 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2004 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2004 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2005 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2005 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2006 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2006 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i vårsemesteret 2007 finner du her
  • Oversikt over aktiviteten i høstsemesteret 2007 finner du her

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem