Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
TILDELING AV MASTERSTIPENDER

Det har vært utlyst masterstipender med søknadsfrist 15.2. 2005. Følgende studenter ble tildelt stipender:

  • Monica Alvestad
  • Anne-Grethe Naustdal (reisestipend)
  • Therese Svendsen
  • Anita Vikingstad
  • Borgny Aakre

For presentasjon av planer for oppgavene, se her
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem