Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem
INVITASJON TIL Å LEVERE IDESKISSER TIL MASTEROPPGAVE OG ARTIKKELUTKAST SOM BYGGER PÅ MASTEROPPGAVER

Studenter som har levert oppgave med tema som er relevant for forskningen på ATM-prosjektet og som passer inn i planer for publisering inviteres til å levere artikler som belønnes med avtalt honorar. Søknader mottas kontinuerlig, men helst innen 1 mnd etter oppgaven er bedømt. Søknad skjer ved at det leveres disposisjon til artikkel. Utbetaling av honorar skjer i hovedsak ved innlevert artikkel. Ideskisser for framtidige masteroppgaver mottas også gjerne, med sikte på å bidra til utvikling av prosjektskisse som kvalifiserer til masterstipend. Det forutsettes deltakelse i ATM-prosjektet og i seminarer i regi av POLIS/ATM.


Aktuelle temaer:

* Reformer og helsepolitikk i komparativt perspektiv
* Samordningsproblemer i helsevesenet med vekt på problemstillinger i tilknytning til sykehusreformer
* Omstilling og ledelse i helseforetak
* Fritt valg, transparens, evidensbasert medisin, kvalitetsmålinger i helsevesenet
* Ledelse, profesjoner og arbeidsorganisering i sykehus
* Lojalitet, omdømme og kommunikasjon. Medier og informasjonsfunksjonens betydning i omstillingen av helsevesenet og offentlig sektor generelt

Interesserte bes kontakte Haldor Byrkjeflot <mailto:Haldor.Byrkjeflot@rokkan.uib.no> 55583868 eller Kari Guldbrandsøy <mailto:kari.guldbrandsoy@rokkan.uib.no> 55583905. Søknader leveres til Haldor Byrkjeflot <mailto:Haldor.Byrkjeflot@rokkan.uib.no> , eller ATM-prosjeket ved Haldor Byrkjeflot, Rokkansenteret; Nygårdsgt 5, 5015 Bergen
 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem