Webansvarlig: Simon Neby

Politikk, Organisasjon og Ledelse i Spesialiserte Kunnskapsorganisasjoner

POLIS

Om PolisSeminarkalenderForskningPublikasjonerPersonerRessurserKonferanserLenkerHjem

Lokalsykehusene overlever

En rødgrønn regjering vil sikre lokalsykehusenes fremtid ved å gjøre det vanskeligere for private sykehus, sier Aps helsepolitiske talsmann Bjarne Håkon Hansen. Les mer


Sykehuskaos på stortinget

To år etter at sykehus-reformen ble innført, går stortingsflertallet inn for å legge ned de fem regionale helseforetakene. Les mer


Synspunkter på eldreomsorg:

Norsk Sykepleierforbund har utfordret partiene til å svare på utvalgte spørsmål innenfor temaene likestilling og eldreomsorg. Les mer


Helsepolitikk i valgkampen Les mer (pdf)


Om den politiske bakgrunnen for dagens situasjon se:

Herfindal, Sturla (2004) Veien frem til sykehusreformen –En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak. Bergen, Rokkansenteret. Rapport 5-2004

 

Om Polis | Seminarkalender | Forskning | Publikasjoner | Personer | Ressurser  | Konferanser | Lenker   | Hjem